SLEVA 25%

na telefonické VÝKLADY KARET

10 minutový VÝKLAD KARET

se SLEVOU 25% za 300,- Kč

SLEVA 25%

na telefonické VÝKLADY KARET

10 minutový VÝKLAD KARET

se SLEVOU 25% za 300,- Kč

NA VÁŠ HOVOR ČEKAJÍ TYTO NAŠE KARTÁŘKY

REFERENCE OD NAŠICH K​LIENTŮ

Běžný
tarif

40,- Kč

za minutu hovoru

906 400 400

Vybrat kartářku

Platba prostřednictvím Vašeho operátora

 • MAXIMÁLNÍ DÉLKA HOVORU 30 MINUT
 • voláte okamžitě
 • není nutná registrace
 • platíte Vašemu operátorovi
 • cena navýšená o provizi operátorovi
 • nelze volat se zahraničí

Zvýhodněný
výklad karet

30,- Kč

za minutu hovoru

226 258 000

Koupit výklad

Přímá platba provozovateli věštírny

 • výhodná cena
 • bez registrace zákazníka
 • platba platební kartou
 • platba převodem na účet
 • můžete volat ze zahraničí

JAK TO FUNGUJE

Příslušníci řady kultur se v průběhu věků snažili „předvídat“ budoucnost pomocí nejrůznějších prostředků – od házení větvičkami, mincemi či rozhozených čajových lístků až po zkoumání tvaru kaluží po dešti. Touha uvidět „co se stane“, představuje pro lidstvo velice silný motor.


Zdá se však, jako bychom pozapomněli, že vedle nás existuje ještě „cosi jiného“, jakási spojující síla prostupující vším živým a celým světem. Součástí této nesvazující síly je i takzvaně „náhodné“ míchání a vytahování tarotových karet. Přesvědčení, podle nějž je život řetězcem příčin a následků a jediné platné spojení dvou událostí nastává, pokud jedna způsobuje druhou, je pohledem moderní vědy. Za příklad může posloužit věta: „Auto se porouchalo, neboť jsem s ním nezajel do servisu ve chvíli, kdy jsem to měl udělat“. Existuje ale i mnohem starší a univerzálnější víra, podle níž je úplně vše ve vesmíru navzájem propojeno. Podle tohoto názoru jsou všechny události, postavení planet, lístky v šálku čaje i život kterékoli lidské bytosti na libovolném místě součástí zmíněné neviditelné síly. Jinými slovy – údajná náhodnost projevující se při vykládání tarotu je sama o sobě součástí popsaného procesu.


Velký švýcarský psycholog Carl Jung, žijící ve 20 století, zavedl výraz „synchronista“, jímž vysvětloval na první pohled náhodné schody okolností, které však ve skutečnosti mají značný význam. Podle jeho názoru vede k výběru konkrétní tarotové karty cosi v našem nitru, co se v dané chvíli chce nebo musí projevit i ve vnějším světě.


V daném momentu představuje náhodně zvolená karta závažný projev toho, jaký význam pro nás ona chvíle má. Ve skutečnosti to funguje téměř tak, jako kdyby si karta vybrala vás – právě tak, jako byla z balíčku vytažena. Každý z nás promítá do svého okolí vlastní podvědomí. Pohlížíme na realitu brýlemi přibarvenými podle vlastní povahy. Podobně promítáme obsah svého nitra do každé tarotové karty. V kterémkoli symbolu na kartě je skryto poselství a každý obraz na kartě má svůj význam. Karty nás na oplátku upozorňují na významné rysy lidské povahy a poskytují odpovědi a řešení, které vlastně již podvědomě známe, ale neodvážili jsme se na ně pomyslet jako na něco reálného.


Tarot funguje, neboť rozeznívá akordy rezonující s lidskou myslí. Je hudbou, kterou ve skutečnosti vyluzujeme my sami.

KONTAKT

Novakorn s.r.o., IČ-05647002,
Vodní 970/1a, 602 00 Brno

Help linka: 606-114-099

E-mail: helpdesk(at)vestbazkaret.cz

© 2010-2024 • Všechna práva vyhrazena